Odpověď je ne, poukazy se slučovat nedají. Pokud jich aktivujete více, automaticky se nastaví po sobě. Více informací najdete tady.